FAQ:

Co to jest przetarg?

Syndyk może dokonać sprzedaży nieruchomości w formie sprzedaży z wolnej ręki lub w przetargu.

przetarg

  1. «publiczna sprzedaż ruchomości lub nieruchomości, w której nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą cenę»
  2. «konkurs ofert na wykonanie określonych robót i usług»

Przetarg, jest to nic innego, jak konkurs ofert, czyli niejawna licytacja. Oferencie składają swoje oferty w zamkniętych kopertach do wyznaczonego przez syndyka terminu. Otwarcie i zapoznanie się z ofertami następuje oficjalnie i mogą uczestniczyć w tym także oferenci, gdyż syndyk zobowiązany jest do tego, aby publiczni ogłosić datę i miejsce otwarcia kopert.

Jak powinna wyglądać oferta w przetargu – w obu wskazanych wyżej formach, są szczegółowo wskazane w regulaminie sprzedaży ogłaszanym przez syndyka i dołączane do ogłoszenia lub dostępne w Kancelarii Syndyka. Portal syndyk.pl daje możliwość dołączenia regulaminu sprzedaży (a także operatu szacunkowego) do ogłoszenia.

POWRÓT