FAQ:

Oferta osoby będącej w związku małżeńskim – co powinna zawierać?

Oferta w przetargu

Każda oferta oferenta będącego osobą fizyczną powinna zawierać oświadczenie czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego.

W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie tj. np.oświadczenie notarialne o rozdzielności majątkowej.

W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji

 

 

Restrukturyzacja firm - nowe życie firmy bez długów
Odpowiedzi na pytania związane z restrukturyzacją sądową firm i gospodarstw rolnych

Restrukturyzacja firm

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czy Twój biznes przetrwa obecnie panujący kryzys? Zwiększające się koszty prowadzenia działalności sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy na spłatę swoich kredytów? Jeśli twoje zobowiązania przekraczają 500 tys zł i chcesz zmniejszyć swoje raty już dziś skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym i porozmawiaj o negocjacjach z wierzycielami i zawarciu układu na możliwych warunkach. Wejdź na stronę VINDICO i dowiedz się więcej

 

Dowiedz się więcej:

PZU czy sanacja? Które postępowanie restrukturyzacyjne wybrać? 

 

POWRÓT