FAQ:

Regulamin portalu ogłoszeniowego

REGULAMIN PORTALU OGŁOSZENIOWEGO syndykaukcje.pl

 

obowiązuje od dnia 1.04.2019 roku
ostatnia aktualizacja: 2.03.2023 roku

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach portalu ogłoszeniowego SYNDYKAUKCJE.PL zwanego dalej portalem.
 2. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta, a działa jedynie, jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Portal nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z portalu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 3. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
 4. Prezentowane na stronach portalu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania portalu ogłoszeniowego.
 6. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
 8. Serwis w celu promocji ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w gazetach i innych serwisach ogłoszeniowych, w tym na portalu Facebook, szczególnie na stronie dedykowanej portalowi: https://www.facebook.com/syndykaukcje

Warunki dodawania ogłoszeń

 1. Warunkiem dodawania ogłoszenia na portalu jest posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, znajdywanie się w wykazie komorników sądowych lub prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży przedmiotów z leasingu odzyskanych w procesie windykacji. Warunek taki spełnia także pracownik kancelarii, któremu powierzone są obowiązki przez wyżej wymienionych.
 2. Przedmiotem sprzedaży mogą być przedmioty podlegające jedynie sprzedaży wymuszonej.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.
 4. Niedozwolona jest publikacja ogłoszeń, które łamią regulamin serwisu, nie dotyczą podanych kategorii ogłoszeń, reklamują serwis konkurencyjny, w tej samej formie wielokrotnie, sprzecznych z charakterem serwisu.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Serwis nie ingeruje w treść dodawanych na portalu ogłoszeń.
 7. Usunięcia ogłoszenia może nastąpić zarówno samodzielnie po zalogowaniu się do portalu SYNDYKAUKCJE.PL, jak i na szczególną prośbę do Administratorów portalu wysłanych na adres: biuro@vindico.pl. Portal zastrzega sobie termin na usunięcie ogłoszenia w czasie 30 dni, jednak zobowiązuje się do usunięcia go niezwłocznie.
POWRÓT