1/2 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka – Legionowo

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1/20, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legionowie, gmina Legionowo, powiat legionowski, przy ul. Broniewskiego 4, o powierzchni użytkowej 52,90 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą pod nr WA1L/00031134/7 za cenę nie niższą niż 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 75.000,00 zł.

2.Wymagane wadium w wysokości 7.500,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3.Pisemne oferty należy składać do dnia 30 marca 2021 r. na kancelarii syndyka.

4.Otwarcie i rozpoznanie konkursu ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 1 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00.

5.Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 75 000 zł brutto
Dodano: 4 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Legionowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]