1/2 udziału w prawie własności do działek Wielołęka, Nowa Wieś

Opis:

Aleksandra Wachocka – Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert zakupu:

– udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na działce ewidencyjnej nr 49/2, arkusz mapy 1, położonej w miejscowości Nowa Wieś,

– udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce ewidencyjnej nr 54/3, arkusz mapy 1, położonej w miejscowości Wielołęka,

gmina Domaszowice, powiat namysłowski, województwo opolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/0043598/1 (Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych).

W skład nieruchomości wchodzi grunt dwóch działek o łączne powierzchni 3,6500ha.

 

Charakterystyka oferty:

1. Konkurs odbędzie się na zasadach Konkursu pisemnego – ofertowego;

2. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;

3. Cena wywoławcza wynosi 54.600,00 zł.;

4. Dopuszcza się składanie częściowych ofert:

Nowa Wieś dz. nr 54/3 a. m. 1 (udział ½) – 26.200,00 złotych

Wielołęka dz. nr 49/2 a. m. 1 (udział ½) – 28.400,00 złotych

5. Termin składania ofert od 15.06.2021 r. do 05.07.2021 r. do godz. 15:00, (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii), termin otwarcia ofert 06.07.2021 godz. 15:00;

6. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest przesłanie kompletnej oferty na adres: Kancelaria Syndyka Aleksandra Wachocka, ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork

7. Operat szacunkowy dostępny jest do wglądu w Kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu;

8. Zapytania o przedmiot i warunki postępowania konkursowego przyjmowane są telefonicznie 505899329 w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 i droga elektroniczną: aleksandra.wachocka@gmail.com

9. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru oferty na dowolnym etapie postępowania konkursowego;

10. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;

11. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;

12. Nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego – ofertowego konkursu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert;

13. Zapłata za Przedmiot Sprzedaży powinna być płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zaś do protokolarnego przekazania przedmiotu umowy dojdzie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

14. Szczegóły oferty, regulamin, zdjęcia dostępne pod adresem https://www.wachocka.pl/ogloszenia?anchorElement=element_369

15. Kontakt z Syndykiem w sprawie nieruchomości w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00. Syndyk nie odpowiada na smsy.

Cena: 54 600 zł brutto
Dodano: 16 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Namysłów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]