1/6 udziału w nieruchomości od Syndyka – Maszewo Duże

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1118/20, Syndyk masy upadłości sprzeda:
a) Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej numer 163/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej położonej przy ul. Agrestowej 2 w miejscowości Maszewo Duże, gminie Stara Biała, powiecie płockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1P/00022082/3,
b) Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8, położonej w miejscowości Maszewo Duże, gminie Stara Biała, powiecie płockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1P/00022082/3,
c) Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drogi) stanowiącej działkę ewidencyjną nr 159, położonej w miejscowości Maszewo Duże, gminie Stara Biała, powiecie płockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1P/00022082/3.

1. Cena wywoławcza: 111.983,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 11.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 19 lipca 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 lipca 2021 r. o godzinie 11:30 w kancelarii Syndyka.

5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 111 983 zł brutto
Dodano: 6 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Maszewo Duże
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]