1/6 udziału w nieruchomości od Syndyka – Wólka Smoszewska

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 312/21 Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne numer 84/3 oraz 84/5 o łącznej powierzchni 0,1743 ha, znajdującej się w województwie mazowieckim, powiecie nowodworskim, w gminie Zakroczym, w miejscowości Wólka Smoszewska (obręb 0017) za cenę nie niższą niż 9.200,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku.

Wymagane wadium 1.000,00 płatne na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 1 lutego 2022 roku o godz 12:00 w kancelarii Syndyka.

Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 9 200 zł brutto
Dodano: 5 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]