3/4 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka – Łukowska

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 688/20 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 3/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 69 o powierzchni użytkowej 61,20 m2 usytuowanego na VI kondygnacji nadziemnej budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Łukowskiej 8 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, wchodzącego w zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” za cenę nie niższą niż 384.750,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2021 roku.

Wymagane wadium w wysokości 39.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 11 czerwca 2021 roku o godzinie 12:30.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 384 750 zł brutto
Dodano: 12 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]