37/200 w prawie własności nieruchomości gruntowej w Tarnowie

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest nabycie udziału w wysokości 37/200 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 435 m2 położonej w Tarnowie, przy ul. Kochanowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą o nr KW TR1T/00149394/0 wraz z przynależnymi budynkami garażowymi.

 

Termin składania ofert: 18 lipca 2022 roku

Ważne informacje:

1. Oferty można składać osobiście lub przez pełnomocnika po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 515 240 295 lub  22 642 58 61w Kancelarii Notarialnej Magdalena Gałwiaczek,
Bożena Porębska-Musselmann S.C, 02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 31 lok. 12 (brak możliwości złożenia oferty w drodze korespondencyjnej);
2. Koszt sporządzenia protokołu z przyjęcia dokumentu do depozytu notarialnego oraz koszt przechowywania oferty w depozycie notarialnym ustalone zgodnie
z §10 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent;
3. Z czynności otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół, którego koszty sporządzenia ustalone zgodnie z §10 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.
4. Koszty sporządzenia protokołów z wydania dokumentów z depozytu notarialnego oraz z aukcji ustalone zgodnie z §10 oraz §6 pkt 12 w zw. z §3 w zw. z §2 ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.
Cena: 1 301 zł brutto
Dodano: 30 grudnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]