400 udziałów w sp. Inwestycje Dworska Sp.z o.o. – od Syndyka

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Aquarius Investment Group sp.z.o.o. w upadłości prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 240/20 sprzeda:

Pakiet 400 udziałów w spółce Inwestycje Dworska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer KRS 0000647680 za cenę nie niższą niż 500.000,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2021 r. na adres kancelarii syndyka.
Wymagane wadium 50.000,00 zł.
Rozstrzygniecie konkursu ofert w dniu 29 czerwca 2021 o godz. 12:00 w kancelarii syndyka.

Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy w ogłoszeniu.

Cena: 500 000 zł brutto
Dodano: 16 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]