cena obniżona – syndyk sprzeda udział 1/5 w nieruchomości Szczecin

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki, po obniżonej cenie, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 2.100,00 zł:
udział do 1/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 101,21 m², położonej w Krajniku Górnym nr 5, działka ewidencyjna 68/2 o pow. 0,0400 ha, objętej księgą wieczystą nr KW SZ1Y/00017899/6
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane. Płatność ceny ma nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 08.06.2021r. – obydwie do godziny 14.00. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI XII GUp 88/18”.
Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 525 024 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00

Cena: 2 100 zł brutto
Dodano: 21 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]