DĄBRÓWKA – Syndyk – Sprzedaż nieruchomości lokalowej

Opis:
UWAGA !!! Oferty należy składać do dnia 7 maja 2021 r. Nieruchomość położona w Dąbrówce, gmina Dopiewo objęta księgami wieczystymi PO1P/00212214/6, PO1P/00209603/6 stanowi nieruchomość lokalową nr1. Syndyk Masy Upadłości Joanny Golczak, zam. w Dąbrówce, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego-Komisarza postanowieniem z dnia 3 września 2020r. – sygn. akt XI GUp 29/20 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert pisemnych: 1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 wchodzącego w skład masy upadłości, położonego w Dąbrówce, ul. Jaworowa 28, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00212214/6 wraz z udziałem wynoszącym 7223/16062 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO1P/00209603 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 412.400 zł (czterysta dwanaście tysięcy czterysta złotych i 00/100). Łączna kwota: 412.400 zł Ustalone wadium: 20 620,00 zł Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodną, gazową, teleinformatyczną, domofonową, c.o. gazowe indywidualne – piec dwufunkcyjny. Jest to lokal dwupoziomowy, położony na parterze i piętrze. Składa się z trzech pokoi (w tym pokój z aneksem kuchennym), wc, łazienki, komunikacji. Właściciel wycenianego lokalu, w ramach swojego udziału w nieruchomości wspólnej, ma prawo do wyłącznego korzystania z części przedmiotowej nieruchomości (ogródka o pow. ok. 50m2.) oraz miejsca postojowego pod wiatą garażową. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 7 maja 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka ul. Grunwaldzka 19/1, 61-782 Poznań z dopiskiem: OFERTA ZAKUPU – DĄBRÓWKA – NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA NR 1, SYGN.AKT XI GUp 29/20. UWAGA! Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się w Kancelarii Syndyka. „Szczegółowe warunki sprzedaży” znajdują się w Kancelarii Syndyka.

Dodatkowe informacje

  • ogródek
  • miejsce parkingowe
Cena: 412 400 zł brutto
Dodano: 11 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrówka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]