Dom, 179,10 m², Brenna

Opis:

Ogłoszenie syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VI GUp 349/21 of

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygn. akt VI GUp 349/21 of zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki:

– prawa własności nieruchomości objętej KW nr BB1C/00048950/0, położonej w Brennej (43-438) przy ul. Marii Kawik, w powiecie cieszyńskim, woj. śląskim, stanowiącej zabudowaną działkę nr 3602/1 o pow. 1250 m2, w trybie z wolnej ręki, za najwyższą oferowaną cenę nie niższą niż 100% wartości likwidacyjnej, – tj. za minimalną kwotę 323 885,00 zł.

Pisemne oferty nabycia należy składać w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem „Oferta nabycia – VI GUp 349/21 of” w Kancelarii Syndyka, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn, w godzinach od 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres Kancelarii – w terminie do dnia 18 października 2022r. do godz. 15.00.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszą sprzedażą, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr telefonu: 502 151 312, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: .

Regulamin sprzedaży wraz z dokumentami związanymi ze składaniem ofert udostępnione będą w Kancelarii syndyka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00 bądź w formie mailowej.

Cena: 323 883 zł brutto
Dodano: 21 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brenna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]