Dom jednorodzinny/budynek mieszkalny z działką, Szumsko-syndyk sprzeda

Opis:

Syndyk masy upadłości Paulina Bursztein ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z zaadaptowanym na sklep pomieszczeniem usługowym, który znajduje się w kubaturze budynku. Teren całej działki jest ogrodzony. Działka oraz budynek wyposażone są w media sieci gminnej: elektryczne i wodociągowe, kanalizacja lokalna dół gnilny bezodpływowy.
Pierwsza działka o powierzchni 900 m2, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, którego budowę zakończono w 2001 r. o pow. użytkowej 167,24 m2. jest częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Na części parteru znajdował się sklep ogólnospożywczy, natomiast poddasze nad nim jest poddaszem nieużytkowym. W 2017 roku wymieniono uszkodzony piec c.o. na paliwo stałe. Druga działka zlokalizowana od strony wschodniej to działka o powierzchni 500 m2, jest niezabudowana i wykorzystywana jako przydomowy ogródek na posesji.

Podstawowe warunki Regulaminu Przetargu sprowadzają się do:
1. Określenia ceny wywoławczej ww. nieruchomości na kwotę 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Sprzedaż w Przetargu dotyczy całości nieruchomości łącznie i nie jest możliwa sprzedaż rozłączna.
3. Określenia wadium w Przetargu na sprzedaż nieruchomości na poziomie 5% ceny wywoławczej nieruchomości, czyli 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
4. Minimalne postąpienie określone zostało na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
5. Sprzedaż Przedmiotu Przetargu może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
6. Składający ofertę nabycia najpóźniej do dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert powinien wpłacić wadium na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Krzysztofa Sławskiego w upadłości konsumenckiej przez Santander Bank Polska S.A. pod numerem 62 1090 2590 0000 0001 4736 1281, z podaniem tytułu przelewu: „WADIUM PRZETARG V GUp 410/20”. Syndyk potwierdzi prawidłowość wniesionego wadium w chwili otwarcia ofert.
7. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 2 września 2021 r. Oferty proszę kierować na adres Kancelarii syndyka: ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce.
8. Termin i miejsce otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 8 września 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce), sala nr XXV, godzina 11:00.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, operatu szacunkowego oraz Regulaminu przetargu dostępne są pod nr tel.: 60*******03 lub adresem e-mail: upadloscmałpanotables.pl

Cena: 360 000 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szumsko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]