Dom jednorodzinny o pow. użytkowej 248,09 m2 z działką

Opis:

SYNDYK DOROTY BŁASZCZYK ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. 106/26, obręb 20 Osowiec, zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 248,09 m2, położonej w miejscowości Osowiec, ul. Morwowa 14, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie, KW nr PL1Z/00034855/7.

Cena wywoławcza 899.000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres: biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 3 lipca 2020 r.
Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak, mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 899 000 zł brutto
Dodano: 27 maja 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Osowiec, ul. Morwowa 14
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]