Działka 11.723 m2 Turów, koło Częstochowy

Opis:

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Roberta Kalusa (sygn. akt VIII GUp 66/21, Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy) ogłasza konkurs ofert na wybór nabywcy składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z pięciu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1, 2/2, 2/6, 2/7, 2/8 i łącznej powierzchni 11.723m2, położonej w miejscowości Turów, gmina Olsztyn, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr CZ1C/00133045/0.

Cena wywoławcza wynosi 66.500,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). Cena w ramach konkursu ofert nie będzie obciążona podatkiem VAT.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, w terminie do dnia 04 stycznia 2022. do godz. 15:00. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych – z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, w podanym wyżej adresie, w terminie, to jest do dnia 04 stycznia 2022r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 stycznia 2022r., godz. 12:00, w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela przy ul. Ligockiej 15, 44-105 Gliwice.

Ze stanem prawnym majątku masy upadłości przeznaczonego do zbycia, operatem szacunkowym sporządzonym dla nieruchomości, a także z warunkami sprzedaży można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32 4281801.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01 lub e-mail: kancelaria@jacekpietrzela.pl .

Cena: 66 500 zł brutto
Dodano: 12 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa -Turów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]