Działka 5436 m2 Grodzisko gm. Wręczyca Wielka

Opis:

Syndyk masy upadłości Janiny Pasieki w upadłości (sygn. akt VIII GUp 42/19, Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy) ogłasza konkurs ofert na wybór nabywcy składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z trzech działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 451/2, 452/2, 365/14 i łącznej powierzchni 5.436m2, położonej w miejscowości Grodzisko, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr CZ2C/00044574/3.

Cena wywoławcza wynosi 58.800,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100). Cena w ramach konkursu ofert nie będzie obciążona podatkiem VAT.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, w terminie do dnia 10 lutego 2022. do godz. 15:00. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych – z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, w podanym wyżej adresie, w terminie, to jest do dnia 10 stycznia 2022r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2022r., godz. 12:00, w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela przy ul. Ligockiej 15, 44-105 Gliwice.

Ze stanem prawnym majątku masy upadłości przeznaczonego do zbycia, operatem szacunkowym sporządzonym dla nieruchomości, a także z warunkami sprzedaży można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32 4281801.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01 lub e-mail: kancelaria@jacekpietrzela.pl .

Cena: 58 800 zł brutto
Dodano: 10 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]