Działka gospodarstwo Chorzew (Łódzkie)

Opis:

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 197/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż

udziału 1/3 w nieruchomości, stanowiący działkę nr 1759/2 obręb Chorzew, gm. Kiełczygłów, pow. pajęczański, woj. Łódzkie. (nieruchomość nie posiada Księgi Wieczystej).

Cena wywoławcza wynosi 20.473,10 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 65 2490 0005 0000 4600 8619 8209 najpóźniej w dniu 22 czerwca 2023r.

Oferty można złożyć do 22 czerwca 2023r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 197/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2023 o godz. 17:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt:
Syndyk Reinhard Wróbel
tel: 692 869 248

Cena: 20 473 zł netto
Dodano: 25 maja 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chorzew
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]