Działka z budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy

Opis:

SYNDYK AGNIESZKI GRZYBICKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 813 m2, działka nr 280/26, obręb: 0010 Narzym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr EL1D/00037740/9.

Cena wywoławcza 69.600,00 zł brutto.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie  oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 lipca 2020 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 1166/19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020 r., w gmachu Sądu, sala nr 120, o godzinie 1300.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 7.000,00 zł.

Cena: 69 600 zł brutto
Dodano: 27 maja 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Narzym
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]