Działka zabudowana wraz z ruchomościami

Opis:

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE – BEZ PROWIZJI SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA EKOMEL (przedsiębiorstwo robót budowlanych i melioracji) Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego EKOMEL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy z dnia 14.09.2020 r. (sygn. akt V GUp 66/18) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa należąca do PPU EKOMEL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, w skład której wchodzą: a) nieruchomość w postaci działki gruntu nr 69/9 o powierzchni 0,5332 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00042389/9, zabudowanej budynkami: warsztatem wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 177,70 m2, wiatą blaszaną o powierzchni użytkowej 319,50 m2, budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 26,00 m2, budynkiem magazynowym z elementów prefabrykowanych w powierzchni użytkowej 29,00 m2, trzema budynkami garaży blaszanych o powierzchni użytkowej 91,80 m2, 217,80 m2 i 14,40 m2 oraz budowlą w postaci placu utwardzonego o powierzchni 1 955,00 m2; b) ruchomości w postaci maszyn i urządzeń, pojazdów, wyposażenia i zapasów, szczegółowo wskazane w Załączniku nr 2 do warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa PPU Ekomel z dnia 16.11.2021 r. Składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostały szczegółowo opisane w arkuszu spisu z natury z dnia 10.07.2019 r. oraz wycenie przedsiębiorstwa z dnia 06.06.2019 r., które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 786 039,18 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 18/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów. Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem SPRZEDAŻ zorganizowanej części PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO EKOMEL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Elblągu, sygn. akt V GUp 66/18 do dnia 17 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Notarialna Barbara Malitka, Paweł Zbucki przy ulicy Królewieckiej 89/1A, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii. Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 78 603,92 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 88 8309 0000 0064 5289 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka, Paweł Zbucki dnia 21 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00. Ze stanem technicznym i rzeczowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr (55) 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: kancelaria@cdres.pl. Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl

Cena: 786 039 zł netto
Dodano: 19 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]