działki zabudowane budynkami adm.-biurowymi, socjalno-biurowymi, halą produkcyjno-magazynową

Opis:

Syndyk masy upadłości o sygn. akt XI GUp 203/18 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki Nieruchomość zabudowaną szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym i Regulaminie sprzedaży.

1. Ogólne warunki sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Zaniemyśl o pow. 1,2274 ha w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Zaniemyśl. Nieruchomość składa się z sześciu działek zabudowanych kompleksem budynków – administracyjno-biurowym, socjalno-biurowym, halą produkcyjno-magazynową z kotłownią gazową, pięcioma magazynami, budynkiem gospodarczym oraz portiernią. Dla Nieruchomości prowadzona jest KW PO1D/00017262/8. Cena wywoławcza 2 280 000,00 zł.

2. Bezwarunkowe oferty na zakup ww. nieruchomości, należy przesłać pocztą na adres: Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borówiec, w terminie do dnia 21.06.2021 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta zakupu – upadłość DK Trade”. Liczy się data wpływu.

3. Do oferty zakupu należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej dla Nieruchomości, na konto masy upadłości w mBank nr 48 1140 2004 0000 3302 7796 0612, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert (liczy się data uznania na rachunku masy upadłości).

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2021 roku.

5. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia lub odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wpłaconego wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez syndyka innej oferty. Z nieruchomością, operatem szacunkowym oraz Regulaminem sprzedaży można zapoznać się w umówionym telefonicznie z syndykiem terminie (tel. 693 629 269) lub wysyłając zapytanie na adres: syndyk.wilczynska@gmail.com

Cena: 2 280 000 zł brutto
Dodano: 26 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Środa Wielkopolska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]