Garaż 42,89 m2 w Łodzi, przy ul. Organizacji WIN

Opis:

Syndyk masy upadłości Rafała Bajera osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki lokalu garażowego znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 83 w Łodzi.

Nieruchomość lokalowa posiada księgę wieczystą nr LD1M/00253818/9.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza wynosi 72.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

Ofertę wraz z wymaganymi zgodnie z regulaminem sprzedaży, dokumentami należy kierować do dnia
7 października 2022 roku na adres syndyka  – Dorota Zielińska, ul. Skłodowskiej – Curie 4a lok. 2, 90-505 Łódź z podaniem sygnatury akt „XIV GUp 143/21”.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 10 października 2022 r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie do dnia 7 października 2022 r., przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 18 1020 3352 0000 1002 0267 2111, w wysokości 7.200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium – konkurs ofert XIV GUp 143/21”.

Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy można uzyskać kontaktując się z syndykiem masy upadłości, Dorotą Zielińską poprzez e-mail – lub tel. 693 282 288 w godzinach 10.00-16.00.

Cena: 72 000 zł brutto
Dodano: 26 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź Bałuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]