Lokal 64,10m2 z garażem przy ul. Konopnickiej 56 w Lubinie

Opis:

sprzedaży z wolnej ręki

w trybie przetargu pisemnego

udziału 1/6 w prawie własności nieruchomości

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem pisemnego przetargu jest nieruchomość Upadłego w postaci udziału 1/6 w prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie, przy ul. Konopnickiej 56 lokal nr 5, w powiecie lubińskim, w województwie dolnośląskim, składającego się z 3 pokoi, 1 przedpokoju, kuchni, łazienki, WC o łącznej powierzchni użytkowej 64,10m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00070839/5 wraz z garażem o numerze Księgi Wieczystej: LE1U/00035557/7.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Mgr Tadeusza Jaszewskiego z dnia 01 lutego 2021 r. jest udostępniony do wglądu w formie elektronicznej lub w siedzibie syndyka pod adresem: ul. Grzybowska 2/78, 01-031 Warszawa w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 152/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 19.

Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.

 

Cena sprzedaży ustalona jest na kwotę nie mniejszą od ceny oszacowania udziału ww. nieruchomości, tj.: 36.100,00zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto złotych zero groszy)

Wadium ustala się w wysokości 10% wartości nieruchomości objętej ofertą zakupu.

Termin do składania ofert upływa dnia 17.04.2021 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia).

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com, tel. 798 932 932.

Odpis Regulaminu przetargu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.

 

Zapraszam również na SUPERSYNDYK.PL

Cena: 36 100 zł brutto
Dodano: 31 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lubin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]