Lokal użytkowy, Częstochowa, Ogrodowa 5

Opis:

Syndyk masy upadłości Ewy Wróblewskiej w upadłości (sygn. akt VIII GUp 48/20, Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy) ogłasza konkurs ofert na wybór nabywcy prawa odrębnej własności lokalu usługowego o powierzchni użytkowej 105,00 m2, oznaczonego literą F, zlokalizowanego w kamienicy wielomieszkaniowej, położonej w Częstochowie przy ulicy Ogrodowej 5, numer księgi wieczystej CZ1C/000143563/0.

Cena wywoławcza wynosi 214.625,00 zł (dwieście czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 00/100). Cena Przedmiotu Sprzedaży będzie obciążona podatkiem VAT w przypadku ustalenia, iż przedmiotowa sprzedaż temu podatkowi podlega.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, w terminie do dnia 11 sierpnia 2021r. do godz. 15:00. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych lub przesyłką kurierską – z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, w podanym wyżej adresie, w terminie, to jest do dnia 11 sierpnia 2021r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2021r., godz. 12:00, w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela przy ul. Ligockiej 15, 44-105 Gliwice.

Ze stanem prawnym majątku masy upadłości przeznaczonego do zbycia, operatem szacunkowym sporządzonym dla nieruchomości, wyceną rzeczy ruchomych, a także z warunkami sprzedaży można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32 4281801.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01 lub e-mail: kancelaria(małpa)jacekpietrzela.pl .

 

Cena: 214 625 zł brutto
Dodano: 19 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]