Miejsce postojowe od Syndyka – Warszawa, ul. Obrońców Tobruku

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 340/21 syndyk masy upadłości sprzeda jest udział w wysokości 100/8500 części w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA1M/00412362/0, z którym to prawem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego numer 19 w jednopoziomowym garażu podziemnym znajdującym się w Warszawie przy ulicy Obrońców Tobruku 18D za cenę nie niższą niż 25.200,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2021 roku.

Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 13 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 25 200 zł netto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Bemowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]