Mieszkanie 2 pokojowe 40m2, do wykończenia, Ełk p. III

Opis:

Syndyk masy upadłości Michała Pistora sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Ełku.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

Nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej  przy ulicy Mickiewicza 6 w Ełku, o powierzchni 41,86 m2 (KW nr OL1E/00041677/8).

Mieszkanie jest dwustronne z oknami skierowanymi na stronę północną i południową z loggią od strony południowej. Osobna kuchnia z oknem, łazienka z WC. Znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji blisko centrum, w pobliżu są sklepy, niedaleko park, do jeziora jest niecałe 300 m, a okolica jest spokojna.

Plan mieszkania nie jest aktualny, w 2016/2017 roku przeprowadzany był nieskończony do dnia dzisiejszego remont, wyburzono kilka ścian działowych (zaznaczone X na planie). Do mieszkania przypisane jest pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o powierzchni  4 m2.

Budynek został docieplony i odnowiony w ostatnich latach.

Cena wywoławcza wynosi 145 000,00 zł brutto.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z oznaczeniem dopiskiem: „Przetarg Michał Pistor w upadłości” na adres: Vindico Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2020 roku. Decyduje data wpłynięcia oferty do kancelarii syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być
zaadresowana do wyżej wymienionego adresat a , wraz wyraźnym dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Michał Pistor w upadłości” i zawierać -dokładne oznaczenie składającego ofertę. Proszę o umieszczenie danych składającego oferty w celu zawiadomienia o terminie otwarcia ofert)

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie syndyka tj. ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa lub w innym miejscu wskazanym przez syndyka (w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka). O terminie otwarcia ofert syndyk zawiadomi oferentów z wyprzedaniem siedmiu dni za pośrednictwem poczty i środków przekazu bezpośredniego.

Szczegółowe informacje i warunki zakupu będą załączone do ogłoszenia po wyrażeniu zgody przez Sędziego komisarza na sprzedaż nieruchomości.

Operat szacunkowy oraz szczegółowe warunki przetargu są załączone do ogłoszenia.

 

 

Cena: 145 000 zł brutto
Dodano: 21 stycznia 2020
Województwo:
Lokalizacja: Ełk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]