Mieszkanie 2 pokojowe Pisz, Juliusza Słowackiego

Opis:

Syndyk Stanisława Gajdy w upadłości konsumenckiej

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni użytkowej 51,71 m2, położonej w Piszu przy ul. Słowackiego 9, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00009026/5 za cenę nie niższą niż 85% wartości jej oszacowania, tj. kwotę 121 550 zł.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Notarialnej Ślusarczyk Notariusze Spółka Partnerska w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 z dopiskiem „OFERTA PISZ” w terminie do 24 lutego 2023 roku do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2023 roku o godz. 12.00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie lub e-mailem.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu i adresem e-mail,

• proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,

• potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 14 300 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. Oddział Olsztyn nr 45 1090 2718 0000 0001 4714 1512.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Akt notarialny podpisany zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

1) zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy – w przypadku, gdy różnica między pierwszą a drugą ofertą będzie wynosić mniej niż 1% wartości nieruchomości (1 430,00 złotych),

2) zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu 667-101-617.

Kontakt:
Syndyk Radosław Matys
tel: 667 101 617

Cena: 121 550 zł netto
Dodano: 8 lutego 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pisz, Juliusza Słowackiego
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]