Mieszkanie 3 pokojowe Olsztyn

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda z wolnej ręki 1/2 udziału w nieruchomość lokalowej o funkcji mieszkalnej o powierzchni

użytkowej 50,49 m², ujawnionej w Księdze Wieczystej KW nr OL1O/00146843/9

położonej w Olsztynie przy ul. Burskiego 28/17

Wartość rynkowa z operatu szacunkowego 1/2 udziałów wynosi 144.000,00 zł netto

(słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych)

Operat szacunkowy z opisem nieruchomości jest do wglądu na:

Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 89 535 42 87, tel. kom. 502 510 318.

Oferty określające przedmiot nabycia z ceną należy składać w zamkniętych kopertach na adres Biura Upadłości: 10-407 Olsztyn, ul. Lubelska 30 pok. 112, z dopiskiem „Oferta-Olsztyn ul. Burskiego” do 14-11-2022 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-11-2022 o godz. 9:00 w Biurze Upadłości w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 30 p. 112.

W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny.

Kontakt:
Syndyk Zygmunt Wichrowski
tel: 502 510 318

Cena: 144 000 zł netto
Dodano: 19 października 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]