Na sprzedaż przez Syndyka

Opis:

SYNDYK UPADŁOŚCI RYSZARDA STACHURSKIEGO
sprzeda z wolnej ręki
1/ prawo użytkowania wieczystego gruntu do 4.12.2089 roku działki nr 156/4 o powierzchni 0,0300 ha położonej w miejscowości Napierki, gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr OL1N/00008789/2, wraz z prawem własności budynku zajazdu Eden.
Sprzedaż nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż kwota 3.300,00 złotych stanowiąca 3/4 wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę .
2/ prawo użytkowania wieczystego gruntu do 10.05.2094 roku działki nr 477/8 o powierzchni 0,7104 ha, położonej w miejscowości Napierki, gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr OL1N/00013421/3.
Sprzedaż nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż kwota 52.500,00 złotych stanowiąca 3/4 wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę .
Pisemne oferty zawierające propozycje ceny zakupu należy składać do 9 listopada 2021 roku do godz. 15 00 ( decyduje data wpływu oferty) na adres biura syndyka:10-448 Olsztyn, ul. B. Głowackiego 28 lok. 607 z adnotacją „oferta na zakup nieruchomości Napierki”. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać :
– imię i nazwisko lub nazwę firmy z adresem,
– proponowaną cenę nie niższą niż określona minimalna.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 r. o godzinie 1030 w kancelarii syndyka. W sytuacji złożenia tożsamych cenowo ofert syndyk przeprowadzi aukcję między oferentami.
Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia procedury sprzedażowej w całości lub w części bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie i bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 60*******66, operat szacunkowy jest dostępny do wglądu u syndyka.

Cena: 52 500 zł brutto
Dodano: 2 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Napierki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]