Na sprzedaż przyczepa kablowa THALER TTA 5875 AL, rok produkcji 2007 – Kraków

Opis:
Syndyk masy upadłości Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej sprzeda w trybie z wolnej ręki należącą do upadłego używaną przyczepę kablową THALER TTA 5875 AL, rok produkcji 2007, nr inw. 748/0678, poz. nr 34 – za cenę nie niższą niż 27 000 zł (netto). Ogólny stan przyczepy – dobry.
Ofertę cenową można:
  • przesłać mailem: sekretariat@budostal5.pl w terminie do 28.02.2022 r. do godz. 14:00
  • przesłać pocztą na adres: Syndyk masy upadłości Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków w terminie do 28.02.2022 r. (decyduje data wpływu)
  • złożyć w sekretariacie Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej, pokój nr 110, ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków w terminie do 28.02.2022 r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu)
Oferta powinna zawierać dokładne dane składającego ofertę wraz z telefonem kontaktowym lub mailem oraz proponowaną cenę! Syndyk nie będzie udzielał odpowiedzi w przypadku ofert niespełniających wymagań sprzedaży (cena). Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny. W razie pytań prosimy o kontakt! Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Mirosława Filipaka – syndyka masy upadłości Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
Cena: 27 000 zł netto
Dodano: 10 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]