Nieruchomość gruntowa od Syndyka – okolice ul. Skarbka z Gór

Opis:

W postępowaniu upadłościowym Budrem Group sp. z o.o. prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 138/20, Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej o numerze działki 44/2, obręb ewidencyjny 4-16-36 usytuowanej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00323939/9, o powierzchni 9415,00 m2 za cenę nie niższą niż 1.260.000,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 roku.

Wymagane wadium 130.000,00 płatne na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 28 września 2021 roku o godz 12:00 w kancelarii Syndyka.

Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 1 260 000 zł brutto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa, Targówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]