Nieruchomość gruntowa od Syndyka – Zaleszany

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 992/21, Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zaleszany, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 455, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BI1B/00215403/3 o łącznej powierzchni 1,02 ha

1. Cena wywoławcza: 12.819,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 1.500,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 12 819 zł brutto
Dodano: 2 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Białystok
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]