Nieruchomość gruntowa zabudowana – Izabelów (udział)

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym Zenona Wilka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 277/19, wchodzący w skład masy upadłości udział wynoszący 1/24 (jedną dwudziestą czwartą) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Izabelów, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, jednostka ewidencyjna 260503_5 Końskie, obręb 0014 o numerach ewidencyjnych działek 149, 150/1, 283, 286 oraz 336, o powierzchni 1,2600 ha (dalej udział).

Oferty na zakup w/w udziału należy składać bezpośrednio w kancelarii Syndyka Artura Fijałkowskiego (ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce) do dnia 15 lipca 2021 roku. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 5 783,40 zł (pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy).

Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów przeprowadzi w celu uzyskania najwyższej ceny aukcję pomiędzy oferentami.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.

Cena: 5 783 zł brutto
Dodano: 17 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Izabelów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]