Nieruchomość gruntowa zabudowana- Sprzedaż przez syndyka

Opis:

Syndyk masy upadłości firmy PBUR MURBET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w upadłości likwidacyjnej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego. Przedmiotem sprzedaży jest
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kaliszu w rejonie ulicy Księżnej Jolanty 35a-41 oraz ul. Częstochowskiej 188 za cenę nie niższą niż 1 566 000,00 zł. brutto (w tym 23% VAT).
W skład nieruchomości wchodzą: działka o numerze 13/36 o pow. 0,8352 ha – KW KZ1A/00083543/1; działka o numerze 13/41 o pow. 0,0686 ha – KW KZ1A/00062695/8; działki o numerach 13/23, 13/28, 13/29, 13/32, 13/35, 13/38, 13/39, 13/44, 13/45 oraz 13/47 o łącznej pow. 2,9529 ha- KW KZ1A/00041026/5.

Opis nieruchomości: W skład zabudowy znajdującej się na nieruchomości wchodzą: budynek przemysłowy (pow. 39m2, rok bud. 1965), budynek cegielni (pow. 1567 m2, rok bud. 1910), budynek garażu (pow. 17 m2, rok. bud.1967), budynek usługowo-handlowy (pow. 388 m2, rok. bud.1966), bud. garażu (pow. 226, rok bud. 1966), budynek przemysłowy (pow. 590 m2, rok bud. 1966), budynek przemysłowy (pow. 224 m2, rok bud. 2002), budynek przemysłowy (pow. 27 m2, rok bud. 2002), budynek przemysłowy (pow. 1038m2, rok budowy 1964), budynek trafostacji (pow. 54m2, rok budowy 1964). Na nieruchomości znajduje się kilkunastometrowy komin. Otoczenie stanowi zabudowa komercyjna, tereny Giełdy Kaliskiej, droga wojewódzka 450, tory kolejowe. W niedalekiej odległości znajdują się punkty handlowo-usługowe, zabudowa mieszkaniowa, przystanki autobusowe. Dostęp do nieruchomości od ulicy Częstochowskiej i Ks. Jolanty. Informacja dodatkowa: cena nabycia nieruchomości nie obejmuje kosztów usunięcia odpadów zgromadzonych na nieruchomości.

Oferty należy składać do dnia 30.06.2021 roku do godz. 15.00 osobiście w Biurze Syndyka lub za pośrednictwem poczty: ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski: OFERTA na nabycie prawa własności nieruchomości. Oferta winna zawierać wszystkie elementy wskazane w Regulaminie. Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 29.06.2021 roku pod rygorem odrzucenia oferty na rachunek bankowy syndyka nr 37 1050 1201 1000 0090 3051 9731.

Wycena nieruchomości- operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego oraz Regulamin Sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.
Tel. Kontaktowy- 62/ 592 10 72 Syndyk zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Cena: 1 566 000 zł brutto
Dodano: 24 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kalisz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]