Nieruchomość od syndyka udział

Opis:

IV PRZETARG

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe osoby fizycznej

SPRZEDA
udział 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnymi położonej w Grzebienisku nr KW PO1A/00004747/5
za łączną cenę nie niższą, niż 14.200 PLN

Warunki ogólne konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie
2. Termin składania ofert upływa 16.11.2021r.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

Regulamin uzyskać można na stronie w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel 61-2270942.

Cena: 14 200 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grzebienisko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]