Nieruchomość rolna od Syndyka – Sromowce Wyżne

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1376/20, Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej numer 510 o powierzchni 0,1561 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Sromowce Wyżne w gminie Czorsztyn, powiecie nowotarskim, województwie małopolskim, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą nr KW NS1Y/00101932/4.

1. Cena wywoławcza: 13.500,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 1.500,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 sierpnia 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu

Cena: 13 500 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sromowce Wyżne
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]