Nieruchomość rolna w Botkunach ok. Gołdapi – Powierzchnia 10400 m²

Opis:

Syndyk masy upadłości Ignacego Muszyńskiego (sygn. akt VIII GUp 70/17) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość rolną zabudowaną budynkami gospodarczymi z przeznaczeniem na fermę trzody. Nieruchomość położona w miejscowości Botkuny, gmina Gołdap, za cenę stanowiącą 30% wartości oszacowania. Nieruchomość składa się działki oraz zabudowań dla której Sąd Rejonowy w Olecku prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00000332/7. Syndyk na podstawie postanowienia Sędziego – komisarza dokonuje sprzedaży przedmiotowej działki objętej w/w księgą wieczystąsprzedaży odrębnie każdej działki opisanej w operacie szacunkowy. Działka nr 149/2 o powierzchni 10.400 m2, zabudowana zespołem budynków inwentarskich – za cenę 274.000 zł Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) Pisemne oferty należy składać do dnia 26 luty 2020 roku na adres: Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, VII piętro, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 70/17 Wymagana wpłata wadium. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu w biurze syndyka lub na maila oraz na stronie vindico pl Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2020 r. w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa lub miejscu i w terminie ustalonym z oferentami.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o bezpośredni kontakt: Daniel Zabłocki tel.696115643, mail: daniel.zablocki (w nawiasie@) kdgir.pl

Cena: 274 000 zł brutto
Dodano: 24 stycznia 2020
Województwo:
Lokalizacja: Botkuny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]