Nieruchomość zabudowana od Syndyka – Warszawa, ul. Sarabandy

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1302/19, Syndyk masy upadłości sprzeda:
a) prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 530 m2 położonej przy ul. Sarabandy 28E w Warszawie (dzielnica Ursynów) oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 21/3 z obrębu nr 1-09-66 zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, z garażem w bryle budynku, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 149,16 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/11774 7/2 za cenę nie niższą niż 907.906,00 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych),
b) ruchomości szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 za łączną cenę nie niższą niż 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
Tj. łączna cena minimalna przedmiotu przetargu wynosi 912.656,00 zł (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych).

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 912.656,00 zł (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych).

2.Wymagane wadium w wysokości 92.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3.Pisemne oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 marca 2021 r. o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.

5.Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 1302/19 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 912 656 zł brutto
Dodano: 4 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]