OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – NIERUCHOMOŚĆ W ZGORZELCU

Opis:

Syndyk masy upadłości Sylwii Gajdeckiej w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup atrakcyjnej nieruchomości znajdującej się w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej, obręb IX, na którą składa się:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 23 o powierzchni 755 m2 wraz z prawem własności części budynku o funkcji usługowo-produkcyjnej o powierzchni użytkowej 323,3 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00024351/0;
  2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 17/1 o powierzchni 150 m2 wraz z prawem własności części budynku o funkcji usługowo-produkcyjnej o powierzchni użytkowej 107,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00013554/3;
  3. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 16/3 o powierzchni 420 m2, bez dostępu do drogi publicznej, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00046292/8.

Cena wywoławcza całej nieruchomości wynosi łącznie 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Dla ważności oferty wymaga się, aby obejmowała ona jednocześnie całą ww. nieruchomość.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dn. 30.06.2021 r. o godz. 13.00.

Termin składania ofert upływa w dn. 7.07.2021 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 8.07.2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

Pełny tekst Regulaminu dostępny na: www.zieciak.com.p

Cena: 120 000 zł brutto
Dodano: 25 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zgorzelec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]