OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ SPADKOWY W NIERUCHOMOŚCI

Opis:

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Batko w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup udziału spadkowego wynoszącego 1/20 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Grabno, gminie Wojnicz, obrębie 0003 Grabno, powiecie tarnowskim, woj. małopolskim o łącznej powierzchni 2,17 ha, na którą składa się:

– działka nr 620 o powierzchni 0,29 ha stanowiąca grunt orny,

– działka nr 674 o powierzchni 0,64 ha, stanowiąca grunt orny,

– działka nr 1030 o powierzchni 0,5 ha, stanowiąca grunt orny i grunt zalesiony,

– działka nr 1039 o powierzchni 0,25 ha, stanowiąca grunt orny i grunt zalesiony,

– działka nr 1044 o powierzchni 0,49 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym, podpiwniczonym z lat 60-tych XX w. o powierzchni użytkowej 60,00 m2, murowanym budynkiem gospodarczym z lat 70-tych o powierzchni użytkowej 12,00 m2 i murowaną stodołą z lat 70 – tych o powierzchni użytkowej 69,00 m2.

Cena wywoławcza udziału wynosi 9.140,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)

Termin składania ofert upływa w dn. 7.07.2021 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się w dn. 8.07.2021 r. o godz. 11.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Pełny tekst Regulaminu dostępny na: www.zieciak.com.pl

Cena: 9 140 zł brutto
Dodano: 25 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grabno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]