od 15.000 zł Przyczepa Wecon Konkurs ofert Syndyka od 50% ceny

Opis:

Łódź 18 sierpnia 2021r.

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Syndyk Masy Upadłości Konrad Maciej Wilijewicz ( nr lic. 1379) w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XIV Wydziałem Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn., akt : XIV GUp 116/20 obwieszcza o konkursie ofert sprzedaży w toku postępowania upadłościowego w trybie sprzedaży z wolnej ręki następujących ruchomości:

j) przyczepa EVERGREEN WECON GmbH APR218LZ o nr rej. ELE2U40, za cenę nie niższą niż 50% wartości oszacowania tj. 15.000,00 zł netto (piętnaście tysięcy złotych 00/100);

Sprzedaż powyższych ruchomości następuje w trybie sprzedaży z wolnej ręki w drodze konkursu ofert na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego z dnia 18 czerwca 2021roku wydanego w sprawie o sygn. akt XIV GUp 116/20 i na zasadach szczegółowo opisanych w regulaminie dostępnym u Syndyka

Termin składania ofert mija w dni 8 września 2021 r. godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 września 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Biura Syndyka.
telefon 42 715 80 88

Cena: 15 000 zł netto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]