Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 31

Opis:

OGŁOSZENIE

syndyk masy upadłości STAL-MET Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chełmnie posiada do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 31, wchodzącą w skład masy upadłości STAL-MET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chełmnie

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 31, woj. kujawsko-pomorskie, objęta księgą wieczystą KW nr TO1C/00024432/5, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 107/2, wchodząca w skład masy upadłości STAL-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chełmnie, przy ul. Łunawskiej 31, w dalszej części ogłoszenia zamiennie zwana nieruchomością lub przedmiotem sprzedaży, w takim stanie faktycznym i prawnym, w jakim znajduje się na dzień ogłoszenia, ujętą w spisie inwentarza majątku masy upadłości w aktywach trwałych w pkt. I.2. Cena wywoławcza w ostatnim przetargu została ustalona na poziomie 60% ceny oszacowania tj. 8.375.532,00 zł netto (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 00/100 netto).
2. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży została ustalona w operacie szacunkowym z dnia 16.03.2020 r., która jest częścią składową opinii biegłego sądowego z dnia 31.03.2020 r. na kwotę 13.959.220,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) przez rzeczoznawcę majątkowego – biegłego sądowego.
3. Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w formie przetargu na warunkach określonych regulaminem przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza.
4. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin z syndykiem w dni powszednie w godz. 9.00 do 16.00, tel. 605-822-226, e-mail: andrewmac@o2.pl lub pełnomocnikiem radcą prawny Adamem Gryckiewicz, tel. 601-999-154, e-mail: kancelaria@gryckiewicz.pl w siedzibie Upadłego w Chełmnie przy ul. Łunawska 31.
5. Z wyceną nieruchomości z dnia 16.03.2020 r., która jest częścią składową opinii biegłego sądowego z dnia 31.03.2020 r. można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin z syndykiem w dni powszednie w godz. 9.00 do 16.00, tel. 605-822-226, e-mail: andrewmac@o2.pl, lub pełnomocnikiem radcą prawnym Adamem Gryckiewicz, tel. 601-999-154 w Kancelarii Radcy Prawnego Adama Gryckiewicz, ul. Rynek Nowomiejski 26/3, 87-100 Toruń.

Cena: 8 375 532 zł netto
Dodano: 11 czerwca 2024
Województwo:
Lokalizacja: Chełmno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]