Ogłoszenie z 07.07.2021r. o sprzedaży wierzytelności

Opis:

SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

Syndyk masy upadłości Kamila Bęc (sygn.akt VIII GUp 38/18) sprzeda wierzytelności należną od Tessey James Velam c/o Mono Global Limited o wartości nominalnej 1080 € ( 7494,66 zł wg kursu z dnia ogłoszenia upadłości).

Termin składania ofert 14 lipiec 2021 r.

Pisemne oferty wraz z oferowaną ceną za wierzytelności, należy składać osobiście w biurze syndyka: Bożena Polesek, 33-300 Nowy Sącz, ul.Paderewskiego 36/1 lub na adres e-mail; biuro@capricorn.net.pl.

O wyborze najkorzystniejszej oferty syndyk powiadomi zainteresowanych (e -mail) w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka lub pod telefonem 603 679 279.

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej za nabycie wierzytelności sumy na konto masy upadłoci. Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Cena: 7 495 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowy Sącz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]