Okazja – Syndyk sprzeda działkę okolice Wieliczki

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość z wolnej ręki w drodze konkursu ofert, działka 5 km od centrum Wieliczki, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej oraz do infrastruktury technicznej (prąd, woda, gaz);
Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, powiat wielicki stanowiącą działkę budowlaną o powierzchni 0,1900 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta za kwotę nie mniejszą niż cena wynosząca 154.800,00 złotych.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oferty i wpłacenie wadium w wysokości 17.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości. Liczy się uznanie na rachunku masy i złożenie kompletnej oferty w terminie do dnia 8 września 2021 roku tj. data wpływu w zamkniętej kopercie na adres biura syndyka: Syndyk Łukasz Jagodziński, ul. Michalusa 1/404, 38-300 Gorlice,
Z dopiskiem; „Konkurs ofert, sygn.akt VIII GUp 180/19”
Wybór oferty nastąpi w biurze syndyka w dniu 9 września 2021 roku o godz. 14.
Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Oferta nie może być złożona pod warunkiem. Wszystkie koszty nabycia nieruchomości ponosi kupujący. Pełna informacja znajduje się w regulaminie sprzedaży, z którym każdy oferent winien się zapoznać.
Regulamin sprzedaży i inne informacje zostaną przesłane każdemu zainteresowanemu po zgłoszeniu zapytania a informacje o przedmiocie sprzedaży i możliwości jego oglądania dostępne są po uzgodnieniu telefonicznym.
Syndyk Masy Upadłości

Cena: 154 800 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przebieczany
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]