Okazyjny dom od syndyka

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kątach Węgierskich, gmina Nieporęt przy ul. Olchowej 1A, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00050826/4 wraz z:
a) udziałem wynoszącym 1/33 w prawie własności nieruchomości obejmującej działki o numerach 58/54, 58/10, 58/12, 58/17, 58/24, 58/29, 58/43, 59/3,59/4, 59/24, 58/62, położonej w Kątach Węgierskich, gmina Nieporęt, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00056190/8
b) udziałem wynoszącym 1/43 w prawie własności nieruchomości obejmującej działki o numerach 58/58, 58/60, położonej w Kątach Węgierskich, gmina Nieporęt, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1L/00056191/5
za cenę nie niższą niż 612.000,00 zł.
Oferty pisemne zgodne z regulaminem konkursu należy składać w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Krokusowej 3 lok. 102 do dnia 25 października 2021 r. do godz. 12:00. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium na rachunek 58 1020 3378*******602 0316 4670 w wysokości 61.200,00 zł. Regulamin oraz szczegółowe informacje n/t przedmiotu sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka w godz. 10-14 po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 53*******90.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.

Cena: 612 000 zł brutto
Dodano: 5 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kąty Węgierskie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]