Płatki PET MIX 109bb + 3bb+28bb+3bb=143bb (167.687 kg)

Opis:

Syndyk masy upadłości spółki ABC System Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na zakup płatków PET MIX 109bb + 3bb+28bb+3bb=143bb (167.687 kg) za cenę 149.241,43 zł, tj. 0,89 zł/kg netto + VAT (aktualnie 23%).

Cena ta jest o 45% niższa w stosunku do ceny oszacowania.

Asortyment można nabyć w częściach. Wskazujemy przy tym, że jest on niejednorodny – zawiera płatki różnej jakości i przydatności.

Termin składania (pocztą, kurierem, osobiście) ofert pisemnych (w biurze pełnomocnika  Syndyka – w Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, ul. Sw. Katarzyny 4, 87-100 Toruń) i wpłaty wadiów (10 % ceny minimalnej netto) upływa w dn. 21.10. o godz. 16.00.

Termin  otwarcia i rozpoznania ofert oraz ewentualnej dodatkowej aukcji wyznaczono na dzień 22.10.2021 r. godz. 14.00. W dodatkowej aukcji będą uczestniczyć wszyscy, którzy złożą skuteczne pisemne oferty, niezależnie od różnic pomiędzy oferowanymi cenami. Najniższą ceną w ramach aukcji będzie najwyższa cena spośród ofert pisemnych.

Oferta powinna zawierać  cenę za 1 kg tworzywa oraz ilość big-bagów

Szczegółowy regulamin sprzedaży zostanie udostępniony zainteresowanym po uprzednim kontakcie telefonicznym. W sprawach dotyczących składania ofert prosimy o kontakt mailowy (biuro@kancelaria-maciejsokolnicki.pl) lub telefoniczny z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego (pełnomocnikiem syndyka) pod numerem tel. 880 147 618. Zapraszamy na oględziny (magazyn w Toruniu), po uprzednim umówieniu się.

Nabywca ponosi koszt odbioru towaru, w tym jego załadunku i wywiezienia z magazynu przy ul. Płaskiej 23Bw Toruniu. Syndyk nie dysponuje wózkiem widłowym. Na miejscu brak jest sprawnej wagi samochodowej. Nabywca może zorganizować zważenie towaru we własnym zakresie i na swój koszt, w punkcie zaakceptowanym przez Syndyka; wówczas zapłata następuje bezpośrednio po zważeniu, przed wyjazdem towaru.

Cena: 149 241 zł netto
Dodano: 24 stycznia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]