Prawo własności kompleksu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Opolu

Opis:

Syndyk masy upadłości SANDECO S.A. w likwidacji w upadłości sprzeda w drodze aukcji:

Prawo własności kompleksu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Opolu w rejonie ul. Częstochowskiej, gmina Opole m., powiat m. Opole , obręb Kolonia Gosławicka o łącznej powierzchni 29 662 m2, na które składają się działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami:

  • działka nr 46/4 o powierzchni 1 704 m2, objęta KW nr OP1O/00129583/5,
  • działki: nr 42/1, nr 46/6, nr 50/3 o łącznej powierzchni 14 852 m2, objęte KW nr OP1O/00131229/3
  • działki: nr 42/4, nr 43/4, nr 44/7, nr 45/3 o łącznej powierzchni 13 106 m2, objęte KW nr OP1O/00128334/8

Cena wywoławcza: 3 500 000,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)
Do ceny ustalonej w wyniku aukcji zostanie doliczony podatek VAT.

Aukcja odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021r o godz. 12.00 sala nr 47 budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego: nr 94 1090 1740 0000 0001 4726 5092.

Termin wpłacania wadium – do dnia 6 sierpnia 2021r.

Regulamin Aukcji dostępny jest w biurze syndyka w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śl. 6 pok. 104, pod numerem telefonu 783-162-700, e-mail: syndyk.tokarz@gmail.com.

Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca przedmiotu aukcji znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu.

Z przedmiotem aukcji można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu terminu (telefonicznie lub mailowo).

Cena: 3 500 000 zł brutto
Dodano: 19 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Opole
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]