Przedsiębiorstwo energetyczne TZUM SPOMASZ S.A. w upadłości, służące prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Opis:

Syndyk masy upadłości Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. ogłasza konkurs ofert na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego służącej działalności w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Cena minimalna wynosi 781.900,00 zł  netto, co odpowiada cenie oszacowania tj. 1.117.000,00 zł obniżonej o 30 %.

Termin składania ofert pisemnych w biurze pełnomocnika Syndyka (Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sokolnicki, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń) i upływa w dniu 16.06.2021 r. o godz. 17.00 b.r. Do dn. 16.06.2021 r. należy wpłacić wadium w wysokości 78.190,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz ewentualna ustna aukcja odbędą się w siedzibie upadłego (w biurze zarządu) przy ul. Grudziądzkiej 124/126 w Toruniu w dn. 18.06.2021 r. o godz. 12.00.

Upadły jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.  Do sieci przyłączonych jest obecnie prócz upadłego 16 odbiorców końcowych, z którymi upadły ma zawarte umowy kompleksowe  o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

Sprzedaż energii elektrycznej za 2020 wyniosła 1501,6 MWh.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu sprzedaży i warunków sprzedaży będą przesyłane zainteresowanym podmiotom.

W sprawie konkursu można się kontaktować z pełnomocnikiem Syndyka pod n-rem tel. 880 147 618, e-mail: biuro@kancelaria-maciejsokolnicki.pl.

Cena: 781 900 zł netto
Dodano: 23 lutego 2021
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]