Sprzedam majątek przedsiębiorstwa

Opis:

Syndyk masy upadłości CDM sp. z o.o. w upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty majątek upadłego obejmujący:

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 148/1, położonej w Lublinie przy ul. Tęczowej 159f, o łącznej powierzchni 0,7718 ha, w obrębie 52 Zemborzyce Kościelne V, KW LU1I/14735 6/0;
– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej o numerze ewidencyjnym 148/21, położonej w Lublinie przy ul. Tęczowej 159g, o łącznej powierzchni 0,2364 ha, KW LU1I/18628 0/1;
– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 148/3, KW LU1I/12679 3/2;
– prawa własności ruchomości
– udziały w spółce
– należności

za cenę nie niższą niż 2.187.842,79 zł. Jest to 3/5 kwoty oszacowania

Oferty należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 25.08.2020 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Oferent winien dołączyć dowód uiszczenia wadium;
i. składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy wskazany przez
syndyka, tj. rachunek bankowy nr 14 1090 268 8 0000 00 01 3605 828 5 (Santander) wadium w wysokości 50.000,00 złotych

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku

Jest to 5 próba sprzedaży masy upadłości.

W celu umówienia się na wizję lokalną zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie syndyka:

http://wegzekucji.pl/index.php?page=item&id=349

oraz pod nr. tel. 500 700 763

Cena: 2 187 843 zł netto
Dodano: 24 marca 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]