sprzedaż 3-letniej wiertarki PEGASUS 69040

Opis:

Syndyk masy upadłości Andrzeja Skrzypek- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, wiertarki PEGASUS 69040.

Syndyk zaprasza chętnych do składania ofert na zakup w/w wiertarki za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 50 zł brutto.

Warunki składania ofert:
1. Oferty można składać drogą elektroniczną na adres e-mail syndyka: anna.borysewicz@wp.pl do dnia 30.07.2021 r. do godz. 15:00. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje dzień i godzina jej wpływu na w/w adres e-mail syndyka;
2. Syndyk udziela wszelkich informacji na temat przedmiotu oferty w dni powszednie w godz. od 10:00 do 15:00 pod numerem tel.: 600 545 232;
3. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zakupem i odbiorem przedmiotu oferty;
4. Syndyk zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn;
5.Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

 

Cena: 50 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2021
Województwo:
Lokalizacja: Płock
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]